จังหวัดปัตตานี รับนโยบายการปฏิบัติราชการฯ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ: จังหวัดปัตตานี รับนโยบายการปฏิบัติราชการฯ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ บุคลากรในสังกัดกรมที่ดินจังหวัดปัตตานี รับนโยบายการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ ที่ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำคณะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เข้ารับฟังการมอบนโยบายด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการ และการสร้างความโปร่งใส ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
เทศบาลนครยะลา จัดงาน “ถนนคนเดิน” กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว มีประชาชนเที่ยวงานจำนวนมาก: เทศบาลนครยะลา จัดงาน “ถนนคนเดิน” กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว มีประชาชนเที่ยวงานจำนวนมาก ชาวยะลา แห่เที่ยวชมงาน “ถนนคนเดิน” จำหน่ายสินค้าราคาถูกกระตุ้นเศรษฐกิจ -ท่องเที่ยว หนาแน่นขณะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มงวด ประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา และพื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางไปร่วมชมงาน “ถนนคนเดิน” กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว คืนความสุขให้ประชาชน
ชาวรัฐกลันตันมาเลเซียเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อขอบคุณในการให้ความช่วงเหลือช่วงอุทกภัยที่ผ่านมา: ชาวรัฐกลันตันมาเลเซีย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อขอบคุณในการให้ความช่วงเหลือช่วงอุทกภัยที่ผ่านมา      วันที่ 30 มกราคม 2558 ที่ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานมุขมนตรี รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
สถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ จัดกิจกรรม "วรรณกรรมภาษามลายู" ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม สะท้อนความเข้าใจ เข้าถึงความรู้สึก ความรักต่อบ้านเกิด: สถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ จัดกิจกรรม "วรรณกรรมภาษามลายู" ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม สะท้อนความเข้าใจ เข้าถึงความรู้สึก ความรักต่อบ้านเกิด ที่ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จ.ยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันท์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เดินทางไปเป็นประธานเปิด
รองผู้อำนวยการรักษาภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาผู้นำมัสยิด ขับเคลื่อนชุมชนศรัทธา(กัมปงตักวา)สู่ชุมชนเข้มแข็ง: รองผู้อำนวยการรักษาภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาผู้นำมัสยิด ขับเคลื่อนชุมชนศรัทธา(กัมปงตักวา)สู่ชุมชนเข้มแข็ง                 28 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น. ที่มัสยิดบ้านเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อิสลามศาสนาแห่งความเมตตา: พึงรู้เถิดว่า อิสลามเป็นศาสนา ที่วางอยู่บนรากฐาน แห่งความเมตตา เมตตาเพื่อนมนุษย์ เมตตาสรรพสัตว์ อัลลอฮฺมิได้ส่งท่านนบีมุฮัมหมัด (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) มายังโลกนี้ นอกจากเพื่อแผ่ความเมตตา ต่อสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก ดังคำดำรัส ของอัลลอฮฺ... ความว่า “และเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลาย” (สูเราะฮฺ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน         โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.นราธิวาส จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน ในงานเมาลิดกลางยะลาสู่อาเซียน งานเมาลิดกลาง จ.ยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มกราคม –
นักอ่านกุรอาน กอรีจาก จังหวัดยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดการทดสอบอ่านคำภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ สู่การประกวดประดับประเทศต่อไป: นักอ่านกุรอาน กอรีจาก จังหวัดยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดการทดสอบอ่านคำภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ สู่การประกวดประดับประเทศต่อไป ที่ หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด
ศอ.บต. หนุนเครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนใต้ขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง: ศอ.บต. หนุนเครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนใต้ขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกแก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ26ม.ค. 58 ที่ห้องโถงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการ ศอ.บต. / โฆษก ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา: หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการนักคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา เมื่อ26ม.ค.58 ที่โรงเรียนบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะอาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วีดีโอข่าว

วีดีโอข่าวทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่น

  • ข่าวอำเภอหาดใหญ่
  • ข่าวจังหวัดยะลา
  • ข่าวจังหวัดปัตตานี
  • ข่าวจังหวัดนราธิวาส

เจาะข่าวกีฬา

  • กีฬาชุมชน
  • กีฬาจังหวัด
  • กีฬาแต่ละประเภท

จับเข่าคุยข่าว

  • เจาะกระทู้ข่าวสาร
  • เจาะข่าวติดกระแส
  • รวมพลคนรักข่าว
© SouthDose | SouthDose. All rights reserved.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or ยกเลิก